dredging offshore

Mbo Waterbouw/ baggerbedrijf

Het werk van de waterbouwsector is divers. Zo houden de waterbouwbedrijven zich onder andere bezig met landwinning, baggerwerk, hoogwaterbescherming, constructieve waterbouw, havenontwikkeling en gebiedsinrichting. Het leeuwendeel van het werk in Nederland wordt door overheden aanbesteed. Rijkswaterstaat is naar omzet de grootste opdrachtgever, gevolgd door waterschappen, provincies, gemeenten en private partijen. Ben jij avontuurlijk en past een veelzijdig beroep op zee bij jou? Offshore bedrijven zijn op zoek naar bemanning met maritieme vaardigheden en alle benodigde kennis over het bagger en waterbouwproces. Over de theorie én de praktijk.

Het STC mbo college biedt opleidingen aan voor verschillende beroepen in deze tak van de offshore industrie. Dit zijn drie- of vierjarige mbo-opleidingen.

Werkgever in de offshore?

Wilt u aan onze opleidingen bijdragen met uw offshore bedrijf? Dat kan met bijvoorbeeld stageplaatsen, gastcolleges, onderzoeksopdrachten of door tijdens evenementen kennis te maken met studenten.

Lees meer over mogelijkheden en contactpersonen >