offshore wind alliance

Offshore Wind Delta Rotterdam

Afgelopen maandag tekende Astrid Kee namens de STC-Group het manifest van Rotterdam Offshore Wind Delta. De Rotterdam Offshore Wind Delta bestaat uit vijftien ‘frontrunners in offshore wind’. Zij hebben samen de ambitie uitgesproken om een leidende rol in de offshore windindustrie te gaan spelen. Naast de STC-Group tekende onder andere Van Oord, Boskalis, Mammoet, Keppel Verolme, Eneco, Havenbedrijf Rotterdam, Rabobank en de gemeente Rotterdam.

Nieuw tijdperk voor windenergie

De Europese klimaatdoelstellingen voor de reductie van broeikasgasemissies vragen om grootschalige en ingrijpende systeemveranderingen. Het kabinet ziet voor de energietransitie een essentiële rol voor windmolenparken in de Noordzee. Tot 2020 gaat het in Nederland om investeringen van 20 miljard euro en ongeveer 15.000 tot 25.000 nieuwe banen. Rotterdam Offshore Wind Delta ziet veel kansen voor Rotterdam, vooral vanwege de goede uitgangspositie bij de bouw, onderhoud, exploitatie en dienstverlening. Rotterdam biedt een grote potentiële ‘workforce’ en faciliteiten voor training en onderwijs.

Werkgever in de offshore?

Wilt u aan onze opleidingen bijdragen met uw offshore bedrijf? Dat kan met bijvoorbeeld stageplaatsen, gastcolleges, onderzoeksopdrachten of door tijdens evenementen kennis te maken met studenten.

Lees meer over mogelijkheden en contactpersonen >